Tôi muốn tìm hiểu cơ hội định cư Úc theo diện Kinh Doanh Đổi Mới và Nhà Đầu Tư

GIỚI THIỆU VISA

Visa định cư theo diện Kinh Doanh Đổi Mới & Nhà Đầu Tư (188/888) được chính phủ Úc mở ra nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân nước ngoài có kỹ năng kinh doanh đã được chứng minh, nhạy bén, có vốn để chuyển đến và mở doanh nghiệp kinh doanh tại Úc, chung tay góp phần cho sự đổi mới, khả năng cạnh tranh kinh tế và đà tăng trưởng kinh tế chung của đất nước Australia.

NHỮNG QUYỀN LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ:

Thị thực tạm trú - Visa 188

Được: tự do đến và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong suốt thời gian Visa 188 cấp.

Được: mang theo các nhân thân phụ thuộc hợp lệ đến Úc.

Được hưởng những lợi ích sau đây:

Miễn: học phí từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường công lập cho con các bạn.

Miễn: học phí các khoá tiếng anh lên đến 510 giờ sau khi đến Úc nếu tiếng anh của quý vị chưa đủ hoà nhập.

Thị thực thường trú - Visa 888

Được: tất cả các quyền lợi cơ bản của dân bản xứ (bảo hiểm sức khoẻ Medicare, chính phủ hỗ trợ một phần tiền học cho những chương trình học hợp lệ) trừ quyền bầu cử và làm việc trong các ngành chính trị.

Được: sống hợp pháp tại Úc vĩnh viễn cùng các nhân thân phụ thuộc hợp lệ.

Được: tự do di chuyển giữa Úc và Việt Nam trong suốt thời gian 5 năm thị thực thường trú được cấp.

Được: Duy trì 2 quốc tịch Việt Nam-Úc

CÓ 3 DIỆN CHÍNH: