GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ TOÀN DIỆN TIÊU BIỂU LỘC THỊNH PHÁT

GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ TOÀN DIỆN TIÊU BIỂU LỘC THỊNH PHÁT


BAO GỒM 5 GÓI DỊCH VỤ:

 • Dịch vụ tư vấn và nộp thị thực Tạm Trú 188.
 • Dịch vụ hỗ trợ Hoà Nhập Cuộc Sống.
 • Dịch vụ hỗ trợ mua bán bất động sản.
 • Dịch vụ kết nối cơ hội kinh doanh.
 • Dịch vụ tư vấn và nộp thị thực Thường Trú 888

LỢI ÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:

 • Tiết kiệm ngay $10,000 USD cho dịch vụ nộp thị thực thường trú 888.
 • Miễn phí dịch vụ hỗ trợ mua bán bất động sản.
 • Miễn phí dịch vụ kết nối cơ hội kinh doanh.
 • Khách hàng và gia đình an tâm rời Việt Nam.
 • Ổn định cuộc sống mới.
 • Hoà nhập nhanh vào văn hoá.
 • Mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.
 • Mở rộng các mới quan hệ mới hỗ trợ đời sống tinh thần
 • Cùng gia đình tiến đến một tương lai tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và thịnh vượng hơn tại Úc một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.