Dịch Vụ Xúc Tiến Thương Mại Úc – Việt

Dịch Vụ Xúc Tiến Thương Mại Úc – Việt

– Hỗ trợ doanh nghiệp Úc thành lập công ty tại Việt Nam.

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện kết nối giao thương, kết nối cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Úc muốn xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ qua Việt Nam.
– Giới thiệu đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm.
– Các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho quý vị là những công ty đã có uy tín, chất lượng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm chất lượng bao gồm:

  • • Tư vấn, hỗ trợ mở và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Mua Bán Bất Động Sản & Doanh Nghiệp.
  • Kế Toán
  • Luật Sư.
  • Tư vấn tài chính và đầu tư tại Việt Nam.
  • Tư vấn thiết kế hệ thống IT.