DỊCH VỤ KẾT NỐI KINH DOANH

DỊCH VỤ KẾT NỐI KINH DOANH

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện kết nối giao thương, kết nối cơ hội kinh doanh

– Giới thiệu đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm.

– Các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho quý vị là những công ty đã có uy tín, chất lượng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm chất lượng bao gồm:

 • Tư vấn, hỗ trợ mở và vận hành doanh nghiệp tại Úc.
 • Mua Bán Bất Động Sản & Doanh Nghiệp.
 • Xây dựng và sửa chữa nhà cửa.
 • Mua bán xe.
 • Đào tạo lấy bằng lái xe.
 • Kế Toán
 • Luật Sư.
 • Tư vấn tài chính và đầu tư tại Úc.
 • Tư vấn du học / chọn trường.
 • Tư vấn thiết kế hệ thống IT.
 • Gia sư hỗ trợ việc học cho con em của bạn